ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง รอบนักท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ – วันศุกร์ จัดแสดงวันละจำนวน 5 รอบ ได้แก่เวลา 10.30 น. /13.00 น. /14.30 น. /16.00 น. และ 17.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

          โขนศาลาเฉลิมกรุง จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทย นอกจาก “โขน” ซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยแล้ว สถานที่จัดการแสดงคือ ศาลาเฉลิมกรุง เป็นโรงมหรสพหลวงที่มีประวัติความเป็นมา อันยาวนานกว่ากึ่งศตวรรษ เป็นเสมือนสถาบันสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ นำเสนอด้วยรูปแบบของการแสดงอันวิจิตรตระการตา ถูกต้องตามจารีตแบบแผน ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับชมการแสดงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การแสดง “โขน” ของประเทศไทยได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้ “โขนไทย” (Khon, Masked Dance Drama in Thailand)’ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage of Humanity) 

          การจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงนั้น เป็นการรักษาอัตลักษณ์ แห่งโขนไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านขนบจารีตในการแสดงและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Authenticity) คุณค่าแห่งศิลปะชั้นสูงอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทย (Thai Heritage)  และความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิง (Entertainment) ธำรงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตดั้งเดิม ทั้งลีลาและท่วงท่าการแสดง ล้วนเน้นความประณีตอ่อนช้อย การแสดงมีกระบวนท่าที่สวยงาม รวดเร็ว กระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ใช้การพากย์เจรจาที่แสดงศิลปะของการเปล่งเสียงเป็นท่วงทำนอง โดยให้เห็นลีลาของผู้พากย์บนเวทีการแสดง ประกอบด้วยเทคนิคแสง สี ภาพประกอบ ตลอดจนฉากวิจิตรงดงามตระการตาอย่างสมัยใหม่ พร้อมมีคำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่ออธิบายเรื่องราวตลอดการแสดง  

          ขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรพระบรมมหาราชวัง ในราคาพิเศษ 500 บาท นักท่องเที่ยวจะได้รับบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และบัตรเข้าชมการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งตัดการแสดงในระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ จัดแสดงวันละจำนวน 5 รอบ ได้แก่เวลา 10.30 น. /13.00 น. /14.30 น. /16.00 น. และ 17.30 น. ความยาวการแสดงรอบละ 25 นาที โดยบัตรเข้าชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงมีอายุใช้ได้ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร พร้อมนี้ศาลาเฉลิมกรุงได้จัดรถบริการรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังด้วย
          สำหรับผู้ชมที่สนใจเข้าชมการแสดงโขน สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรศาลาเฉลิมกรุงได้ในราคาปกติ 400 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2224-4499 (www.salachalermkrung.com)


          “โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยซึ่งมีมาแต่โบราณกาลถือกำเนิดมาจากการละเล่นดึกดำบรรพ์หรือ ชักนาคดึกดำบรรพ์ และการแสดงหนังใหญ่นำมาผสมผสานกับการแสดงกระบี่กระบองจนเกิดเป็นการแสดงที่เรียกกันว่า “โขน”

          เรื่องย่อ ณ สวนของพระอุมามเหสีของมหาเทพอิศวร หนุมานเที่ยวเล่นเข้าไปในสวนพระอุมา เที่ยวเก็บผลไม้กินโดยมิได้รับอนุญาต พระอุมาจึงสาปหนุมานให้อ่อนกำลังฤทธิ์ลง แต่ยังเมตตาให้โอกาสหนุมานได้กำลังฤทธิ์กลับคืน เมื่อพบพระรามลูบหัวจรดหางสามครั้ง ครั้นหนุมานได้มาพบพระรามจึงเข้าหาด้วยความภักดี พระรามลูบหัวจรดหาง พลังฤทธิ์ของหนุมานจึงกลับคืนมา หนุมานนำเหล่าญาติมิตรและกองทัพเข้ามาสวามิภักดิ์อยู่กับพระราม พระรามให้สุครีพและหนุมานไปสร้างถนนข้ามไปกรุงลงกา แต่ที่ใต้สมุทรมีนางสุพรรณมัจฉา กำลังคุมบริวารปลานำก้อนหินไปทิ้ง เพื่อขัดขวางการสร้างทาง หนุมานจึงจับนางสุพรรณมัจฉาได้ และสามารถสร้างทางจนสำเร็จ พระรามและทศกัณฐ์จึงได้กรีฑาทัพเข้าต่อสู้กัน

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9