ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบชิงชนะเลิศ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ร่วมส่งแรงใจให้เยาวชนไทย...สืบสานบทเพลงไทย ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง

          ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยในการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตภายใต้ โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยได้รับเกียรติจากบรมครูเพลงศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง(ศิลปินแห่งชาติ), วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ), จินตนา สุขสถิตย์(ศิลปินแห่งชาติ), มนัส ปิติสานต์(ศิลปินแห่งชาติ), เยาวลักษณ์ แพ่งสภา, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน, วินัย พันธุรักษ์, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ โพธิ์ทองนาค ปิ่นภิบาล, บูรพา อารัมภีร, นคร วีระประวัติ, สมทรง สัจจาภิมุข, พจน์ ใจชาญสุขกิจ, ปิ่นศิริ ศิริปิ่น และอีกมากมายหลายท่านที่ช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศนี้ นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ผู้ชนะการประกวดฯ จะได้ร่วมร้องเพลงบนเวทีศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับนักร้องและศิลปินคุณภาพชื่อดังมากมาย และก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

          การประกวดร้องเพลงได้ดำเนินการมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้เยาวชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ในด้านการร้องเพลงเข้าสู่รอบสุดท้าย จำนวน 14 คน ประเภทหญิง 7 คนและประเภทชาย 7 คน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ขอเชิญชมลีลาและการขับร้องเพลงจากผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพในด้านการร้องเพลงไทย ในบทเพลงคุณภาพมากมาย บรรเลงดนตรีโดย วงเฉลิมราชย์ พิธีกรโดย โกมุท คงเทศ ร่วมส่งแรงใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่มาเป็นผู้สืบสานบทเพลงไทย บัตรราคา 300 บาท ทุกที่นั่ง สำรองที่นั่งได้วันนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9