ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

Slide background

Slide background

โขน ศาลาเฉลิมกรุง

ชุด "หนุมาน" (ปฐมบทแห่งจินตนาการ

Slide background

หนุมาน

"ข้าฯ คือหนุมานบุตรของพระพาย จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป"

Slide background

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมสินค้าและเลือกสรรสินค้าคุณภาพดีเป็นของขวัญของที่ระลึก ณ ร้าน๑๐๙ (หนึ่ง ศูนย์ เก้า)

ตั้งอยู่ภายในศูนย์การ ดิ โอลด์ สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า บนเลขที่ ๑๐๙/๒/๗๖ อันเป็นที่มาของชื่อร้าน ๑๐๙ (หนึ่ง-ศูนย์-เก้า) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นร้านในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยคณะกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด(ศาลาเฉลิมกรุง) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดร้านขึ้นภายในศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า ชั้น ๑ ลานเจริญกรุง

กิจกรรม

โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

การประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาลาเฉลิมกรุง และ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดขึ้น