ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

ประชาสัมพันธ์

การประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 16 ปี 2559

ศาลาเฉลิมกรุง ขอเชิญชมการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 16 ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ เวที "เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ" ลานมิ่งเมือง ดิ โอล์ด สยาม พลาซ่า และรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง

กิจกรรม

การแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์"

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์" วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังพญาไท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น "อัครศิลปิน" โดย 3 ศิลปินแห่งชาติ และนักร้องคุณภาพ ร่วมด้วยนักร้องจากกองดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ และนักร้องประสานเสียงจาก 3 สถาบัน พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์ - อ.นนท์ บูรณสมภพ บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์