ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

การแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์"

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์" วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังพญาไท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น "อัครศิลปิน" โดย 3 ศิลปินแห่งชาติ และนักร้องคุณภาพ ร่วมด้วยนักร้องจากกองดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ และนักร้องประสานเสียงจาก 3 สถาบัน พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์ - อ.นนท์ บูรณสมภพ บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์


กิจกรรมงาน “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

การจัดกิจกรรมงาน “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ประกวดรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 และประกวดรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ เวที “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ลานมิ่งเมือง ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ชมฟรี! บทเพลงอันไพเราะจากนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, อุมาพร บัวพึ่ง, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, จิตติมา เจือใจ รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ให้ผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า


สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระ

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทตย์ที่ 29 มกราคม 2560 รอบ 14.30 น. ณ ศาลาดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง