ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ จ.สงขลา เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ จ.สงขลา จัดโครงการ "ตามรอยกวีและวรรณคดีศรีรัตนโกสินทร์" นำคณะครูและนักเรียนเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์ นำคณะครูและนักเรียนเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


กิจกรรมงาน “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

การจัดกิจกรรมงาน “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ประกวดรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 และประกวดรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ เวที “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ลานมิ่งเมือง ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ชมฟรี! บทเพลงอันไพเราะจากนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, อุมาพร บัวพึ่ง, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, จิตติมา เจือใจ รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ให้ผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า