ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต และครู-นักเรียนโรงเรียนดวงกมล เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


สำนักงานเทศบาลนครรังสิต เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม นำคณะครูและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง