ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

การแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

ภาพบรรยากาศการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


งานครบรอบการดำเนินการ 85 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

บรรยากาศงานครบรอบการดำเนินการ 85 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ 13 ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561


การแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” (รอบสื่อมวลชน) วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” (รอบสื่อมวลชน) เนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง