ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๐.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส เข้าชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ นำคณะครูและนักเรียน จำนวน ๒๑ คน เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


คณะครูและเยาวชนในโครงการ “เดินทางตามรอยพ่อ” จำนวนทั้งสิ้น ๘ กลุ่ม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองกิจการสังคม ๒ นำคณะครูและเยาวชนในโครงการ “เดินทางตามรอยพ่อ” จากจังหวัดยะลา เชียงราย กระบี่ แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี เชียงใหม่ นราธิวาส และปัตตานี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ กลุ่ม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง