ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คอนเสิร์ต “On Vacation ... แบบว่าพักร้อน” โดย ป้อม ออโต้บาห์น วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

บรรยากาศคอนเสิร์ต “On Vacation ... แบบว่าพักร้อน” โดย ป้อม ออโต้บาห์น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณะนักศึกษา ชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


โครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

มูลนิธิยุวสถิรคุณ นำคณะผู้เข้าอบรมในโครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” จากทั่วประเทศ จำนวน ๕ คณะ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง