ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง คุณธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ เข้าชมการแสดงเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง