ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

ภาพการแสดงศิลปะและการเต้นจากดินแดนภารตะชุด “SRI KRISHNA” by Sri Bharathakala Dance (Trichy and Chennai) วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 รอบ 19.30 น. ณ โรงม

ภาพการแสดงศิลปะและการเต้นจากดินแดนภารตะชุด “SRI KRISHNA” by Sri Bharathakala Dance (Trichy and Chennai) วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


บรรยากาศคอนเสิร์ต “ขุ่นแม่ขอร้อง” ต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข & มัม ลาโคนิคส์ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. และ 19.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต “ขุ่นแม่ขอร้อง” ต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข & มัม ลาโคนิคส์ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 2 รอบการแสดง 14.00 น. และ 19.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง พร้อมกับศิลปินรับเชิญ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, สมศักดิ์ ชลาชล, นนทิยา จิวบางป่า, ตุ๊กกี้ - สุดารัตน์ บุตรพรม, ผัดไท - ดีใจ ดีดีดี, ริสา หงส์หิรัญ แดนเซอร์จาก DANCE STATION คอรัสคุณภาพ วรภัทร วิทโยภาส(ปอ) - นัฏฐ์นลี สุรพลานันท์(น้อง) บรรเลงโดย วงดนตรีเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำคณะครู-นักเรียน และพนักงานจิตอาสาจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง