ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

การแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” รอบวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

การแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” รอบวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑ู๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


ครบรอบการดำเนินการ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ ๑๓ ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ครบรอบการดำเนินการ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ ๑๓ ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑


ภาพการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” (รอบสื่อมวลชน) วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ภาพการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” (รอบสื่อมวลชน) วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง