ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คณะกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมนำเยาวชนเข้าชมการแสดงโขนรอบพิเศษ

คณะกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการเสวนา และนำเยาวชนเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


คณะข้าราชการจากสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำคณะข้าราชการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีเปิดงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP

การแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดพระรามารวมพลเฉลิมพระชนราชินี การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีเปิดงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี