ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

วิทยาลัยนาฏศิลป และ วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟ เมืองเหลี่ยวโจว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยนาฏศิลป ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟ เมืองเหลี่ยวโจว นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


การจัดแสดงดนตรีชุด "แผ่นดินของเรา" ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานเครื่องสักการะครบชุดและทรงพระราชทานดนตรีจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความสุขและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่มาสักการะ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 โดยศาลาเฉลิมกรุงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดการแสดงดนตรี ชุด "แผ่นดินของเรา" ครั้งที่ 2 นำเสนอเรื่องราวผ่านบทเพลงด้วยความสำนึกคุณของแผ่นดินไทย...แผ่นดินของเรา


สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ เข้าชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ นำคณะครูและเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง