ศาลาเฉลิมกรุงจัดกิจกรรมพิเศษ'ชวนน้องหนูดูละคร'วันเด็กแห่งชาติ

โขน~ศาลาเฉลิมกรุง จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ “ชวนน้องหนู...ดูละคร” เรื่องพระอภัยมณี ตอนติดเกาะ มีผู้ชมจำนวน ๔๑๑ คน วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง