ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

โครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” จาก จ.พังงา เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำคณะครูและนักเรียนในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” จาก จ.พังงา เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


การแสดงดนตรีชุด "ใจประสานใจ" วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต ในการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่นักดนตรีทุกคน ซึ่งในวันนี้เป็นการแสดงโดยวงเฉลิมราชย์ ในชื่อชุด “ใจประสานใจ” ควบคุมวงโดย นายวิรัช อยู่ถาวร และมีนักร้องชื่อดังอย่างศิลปิน 3 วิ ในตำนาน ได้แก่นายวิรัช อยู่ถาวร นายวินัย พันธุรักษ์ และนายวิชัย ปุญญยันต์ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญมากมาย