ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์ นำคณะครูและนักเรียนเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


กิจกรรมงาน “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

การจัดกิจกรรมงาน “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ประกวดรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 และประกวดรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ เวที “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ลานมิ่งเมือง ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ชมฟรี! บทเพลงอันไพเราะจากนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, อุมาพร บัวพึ่ง, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, จิตติมา เจือใจ รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ให้ผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า


วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำคณะศิลปินทางด้านทัศนศิลป์ ทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง