ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คอนเสิร์ต “We are family” โดย ฉันทนา กิติยพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 รอบ 14.00 และ 19.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง

คอนเสิร์ต “We are family” โดย ฉันทนา กิติยพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 รอบ 14.00 และ 19.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง


โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูแกนนำพอเพียง เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) นำโดย นายคมสัน ประสมศรี นายกสมาคม TTI นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง