ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง รอบปฐมทัศน์

มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบปฐมทัศน์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ในการนี้ได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง รอบปฐมทัศน์


นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าชมการแสดง โขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


คณะครูและนักเรียนต้นแบบโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

คณะครูและนักเรียนต้นแบบจากทั่วประเทศในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น.ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง