ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

ชมพูฟรุ๊ตตี้ จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก แฟนเพลงตอบรับเยี่ยม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาลาเฉลิมกรุงได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของชมพู ฟรุ๊ตตี้ ในคอนเสิร์ต "ขออภัยในทุกลีลา" By ชมพู ฟรุ๊ตตี้ ซึ่งแฟนเพลงก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม โดยจำหน่ายบัตรหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทั้งสองรอบ


โครงการ “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแลปี ๘” โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองกิจการสังคม นำเด็กพิการ เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง จากโครงการ “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแลปี ๘” โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้แทนชุมชนในเขตพระนคร เข้าชมการแสดง โขน~ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้แทนชุมชนในเขตพระนคร เข้าชมการแสดง โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง