ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คอนเสิร์ต “We are family” โดย ฉันทนา กิติยพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

คอนเสิร์ต “We are family” โดย ฉันทนา กิติยพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 รอบ 14.00 และ 19.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง เซอร์ไพร์สตลอดโชว์ไปกับศิลปินรับเชิญคนรักๆ family แดง ฉันทนา เปิดใจ “อายุเป็นเพียงตัวเลข ความตั้งใจมาเป็นอันดับหนึ่ง ก้าวมาจนถึง 73 ปีเต็มแล้ว


โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม นำคณะผู้บริหารเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูแกนนำพอเพียง เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) นำโดย นายคมสัน ประสมศรี นายกสมาคม TTI นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง