ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

กรมการขนส่งทหารเรือ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

กรมการขนส่งทหารเรือ นำคณะข้าราชการทหารและพลเรือน เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด "หนุมาน" (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


บริษัท สหศีนิมา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

บริษัท สหศีนิมา จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้