ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คอนเสิร์ต “โก๋หลังวัง” ตอน โก๋ VS กี๋ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

บรรยากาศคอนเสิร์ต “โก๋หลังวัง” ตอน โก๋ VS กี๋ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โก๋ VS กี๋ นัดดวลเพลงฮอตฮิตยุค 60’s แบทเทิล...เพลงต่อเพลง


สำนักงาน CSR จัดกิจกรรมพิเศษ "ชวนน้องไปดูโขน"

สำนักงาน CSR ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำโดย พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ จัดกิจกรรมพิเศษ "ชวนน้องไปดูโขน" นำน้องๆ เด็กด้อยโอกาสจากบ้านต่างๆ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบพิเศษ วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๐.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานและชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน และร่วมชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง