ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ :  66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์
     เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร :  02225-8757-8, 0-2623-8148
แฟกซ์ :  0-2221-2631
เวลาทำการ   :  จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา :  9.00 น. – 18.00 น.


แบบฟอร์มการติดต่อ