ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) นำโดย นายคมสัน ประสมศรี นายกสมาคม TTI นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


พิธีสวดพระอภิธรรม ศิลปินแห่งชาติ สวลี ผกาพันธุ์ (คืนที่ 6) วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ศิลปินแห่งชาติ สวลี ผกาพันธุ์ (คืนที่ 6)โดยมี บริษัท สหศีนิมา จำกัด (ศาลาเฉลิมกรุง) โดย นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณสวลี ผกาพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สุเทพ วงศ์กำแหง(ศิลปินแห่งชาติ) นายกสมาคมฯ, มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส โดย เศรษฐา ศิระฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิ ฯ, วงดนตรีเฉลิมราชย์ โดย วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) ผู้ควบคุมวง, สมาคมดนตรีแห่งประเทศฯ โดย โล ธุระวณิชย์ ผู้แทนสมาคมฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพ


งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต "We are family" โดย ฉันทนา กิติยพันธ์ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต "We are family" และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 73 ปี ฉันทนา กิติยพันธ์ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งคอนเสิร์ต “We are family” โดย ฉันทนา กิติยพันธ์ มีกำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 รอบ 14.00 และ 19.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง