ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต “On Vacation ... แบบว่าพักร้อน” โดย ป้อม ออโต้บาห์น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต “On Vacation ... แบบว่าพักร้อน” โดย ป้อม ออโต้บาห์น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณะนักศึกษา ชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


โครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิยุวสถิรคุณ นำคณะผู้เข้าอบรมในโครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” จากทั่วประเทศ จำนวน ๕ คณะ เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง