ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  การแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” รอบวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

การแสดงละการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” รอบวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง