ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ภาพบรรยากาศ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนจองถนน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ รอบ ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ภาพบรรยากาศ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนจองถนน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ รอบ ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9