ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบชิงชนะเลิศ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 17 ปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง

          ศาลาเฉลิมกรุงจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยในการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ภายใต้ โครงการ  “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 17 ปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากบรมครูเพลงศิลปินแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง (ศิลปินแห่งชาติ), จินตนา สุขสถิตย์(ศิลปินแห่งชาติ), มนัส ปิติสานต์(ศิลปินแห่งชาติ), สันทัด ตัณฑนันทน์, จรรมนง แสงวิเชียร, วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ), เยาวลักษณ์ แพ่งสภา, นคร วีระประวัติ, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, สมทรง สัจจาภิมุข, วินัย พันธุรักษ์, วิชัย ปุญญะยันต์, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, พจน์ ใจชาญสุขกิจ, บูรพา อารัมภีร, ปิ่นศิริ ศิริปิ่น และอีกมากมายหลายท่านที่ช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศนี้ นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เงินสดและของรางวัลกว่า 100,000 บาท ผู้ชนะการประกวดฯ จะได้ร่วมร้องเพลงบนเวทีศาลาเฉลิมกรุงในรายการศาลาเพลง-ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับนักร้องและศิลปินคุณภาพชื่อดังมากมาย และก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

          การประกวดร้องเพลงได้ดำเนินการมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้เยาวชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถในด้านการร้องเพลงเข้าสู่รอบสุดท้าย จำนวน 14 คน ประเภทหญิง 7 คนและประเภทชาย 7 คน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ขอเชิญชมลีลาและการขับร้องเพลงจากผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพในด้านการร้องเพลงไทยในบทเพลงคุณภาพมากมาย บรรเลงดนตรี โดย วงเฉลิมราชย์ พิธีกรโดย เศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ ร่วมส่งแรงใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ มาเป็นผู้สืบสานบทเพลงไทยบัตรราคา 300 บาท ทุกที่นั่ง สำรองที่นั่งได้วันนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9