ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ จัดแสดง วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพล มาขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง ชรินทร์ นันทนาคร รวงทอง ทองลั่นธม เศรษฐา ศิระฉายา วิรัช อยู่ถาวร ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ สุดา ชื่นบาน ฉันทนา กิติยพันธ์ ศรวณี โพธิเทศ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรีไศล สุชาตวุฒิ วินัย พันธุรักษ์ วิชัย ปุญญะยันต์ นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ โฉมฉาย อรุณฉาน ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล อุมาพร บัวพึ่ง จิตติมา เจือใจ ชรัส เฟื่องอารมย์ นนทิยา จิวบางป่า ไกรวิทย์ พุ่มสุโข อรวรรณ เย็นพูนสุข ดิเรก อมาตยกุล สุนทร สุจริตฉันท์ ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา วสุ แสงสิงแก้ว พริมรตา เดชอุดม มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์ ศรัณย์ คุ้งบรรพต พิมพ์พริมา วงษ์พรหม(โทณะวณิก)

และศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา(โจ้) โชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค) ดนุพงศ์ หลงสกุลณี (สิงห์) ซาจีร่า มูฮัมหมัด(เอ็มม่า)

บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกร โกมุท คงเทศ - สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

บัตรราคา 2,000 /1,500 /1,000 และ 500 บาท จำหน่ายบัตรที่ ศาลาเฉลิมกรุง โทร.0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9