ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) ศาลาเฉลิมกรุงจึงของดการแสดงโขน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ชมทุกท่าน สำหรับวันเวลาที่จะเปิดทำการอีกครั้งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง งดการจัดกิจกรรมการแสดงโขน ชุดหนุมาน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กำหนดวันเปิดการแสดงจะแจ้งมาภายหลัง

                

          ตามที่ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยว เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน โดยเป็นการแสดงระยะยาวจัดแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดปี ในระหว่างวันจันทร์วันศุกร์ วันละ ๕ รอบ ได้แก่รอบ ๑๐.๓๐ น. รอบ ๑๓.๐๐ น. รอบ ๑๔.๐๐ น. รอบ ๑๖.๐๐ น. และรอบ ๑๗.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด ในการเผยแพร่ศิลปะการแสดง “โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทยสู่สายตาประชาคมโลก โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากนั้น

 

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  ศาลาเฉลิมกรุงตระหนักถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของผู้ชม ศิลปินนักแสดง นักดนตรีและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน    เป็นหลัก จึงขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และจะแจ้งกำหนดวันจัดการแสดงปกติมาเพื่อทราบต่อไป ในช่วงเวลานี้ ศาลาเฉลิมกรุงจะใช้เวลาอันมีค่าในการจัดเตรียมการแสดงให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่ทุกท่านจะได้รับความบันเทิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยผู้ชมที่มีบัตรชมการแสดงโขนอยู่แล้วนั้น สามารถใช้บัตรใบเดิมในการเข้าชมการโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงได้ในวันที่เปิดทำการแสดงต่อไป  

 

 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐๒-๒๒๔-๔๔๙๙

 

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9