ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  สำนักงานเทศบาลนครรังสิต เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

          สำนักงานเทศบาลนครรังสิต โดย คุณธีรวุฒิ กลิ่นสุขุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต และครู-นักเรียนโรงเรียนดวงกมล เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

          โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖