ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  ประมวลภาพ การแสดงโขนพระราชทาน ชุดหนุมานชาญกำแหง โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ พระบรมราชา

ประมวลภาพ การแสดงโขนพระราชทาน ชุดหนุมานชาญกำแหง โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่