ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

ประชาสัมพันธ์

ชวนน้องหนู...มาดูโขน ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติ “ชุดศิลป์ไทย” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นี้ รอบ 13.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ชุดศิลป์ไทย ในกิจกรรม“ชวนน้องหนู...มาดูโขน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นี้ รอบ 13.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

กิจกรรม

ครบรอบ 89 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันครบรอบ 89 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อช่วงเช้าเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 พร้อมจัดการแสดงรำบวงสรวง ชุดบุตรวายุจัตุโลกบาลประทานพร โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง มีหนุมานตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ได้มาอำนวยพรพร้อมทั้งเชิญเทวะจตุโลกบาลผู้คุ้มภัย ปกปักและรักษาโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศ คือ พระอินทร์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวัณ เสด็จจากทิพย์พิมานมาร่วมประทานพร ให้ศาลาเฉลิมกรุงสถิตสถาวรรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรีสืบไป