ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

ประชาสัมพันธ์

2 กรกฎาคม เฉลิมฉลอง 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เชิญชวนสัมผัสอรรถรสมนต์เสน่ห์ลิเกไทยผ่านความบันเทิงครบทุกอรรถรส ของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลิเกโรงใหญ่คณะพงษ์ศักดิ์ สวนศรี พบกับเรื่องราวของความรัก ความเชื่อมั่นระหว่างเพื่อนและคู่สามีภรรยา ที่ให้ข้อคิ

2 กรกฎาคม เฉลิมฉลอง 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เชิญชวนสัมผัสอรรถรสมนต์เสน่ห์ลิเกไทยผ่านความบันเทิงครบทุกอรรถรส ของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลิเกโรงใหญ่คณะพงษ์ศักดิ์ สวนศรี พบกับเรื่องราวของความรัก ความเชื่อมั่นระหว่างเพื่อนและคู่สามีภรรยา ที่ให้ข้อคิดและเนื้อหาสื่อถึงความรัก ความสามัคคี และความรักชาติบ้านเมือง ในลิเก เรื่อง "เพื่อนแก้ว เมียขวัญ" วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 รอบ 14.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กำกับการแสดง โดย พงษ์ศักดิ์ สวนศรี ร่วมด้วย วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ลิเก)

กิจกรรม

ครบรอบ 89 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันครบรอบ 89 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อช่วงเช้าเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 พร้อมจัดการแสดงรำบวงสรวง ชุดบุตรวายุจัตุโลกบาลประทานพร โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง มีหนุมานตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ได้มาอำนวยพรพร้อมทั้งเชิญเทวะจตุโลกบาลผู้คุ้มภัย ปกปักและรักษาโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศ คือ พระอินทร์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวัณ เสด็จจากทิพย์พิมานมาร่วมประทานพร ให้ศาลาเฉลิมกรุงสถิตสถาวรรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรีสืบไป