ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครนักแสดงโขนพระราชทานรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2567

รับสมัครนักแสดงโขนพระราชทานรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2567

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร”

– ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : artculture.bpi01@gmail.com
– หรือส่งด้วยตนเองที่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
– ดาวน์โหลด(QR Code)ใบสมัครคัดเลือกนักแสดงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดงโขนพระราชทาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FB: Bpi Artculture

 

 

 

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9