ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครนักแสดงโขนพระราชทานรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2567

รับสมัครนักแสดงโขนพระราชทานรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2567

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร”

– ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : artculture.bpi01@gmail.com
– หรือส่งด้วยตนเองที่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
– ดาวน์โหลด(QR Code)ใบสมัครคัดเลือกนักแสดงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดงโขนพระราชทาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FB: Bpi Artculture

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9