ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเปิดการแสดงรอบนักท่องเที่ยว ในการแสดง “ “ชุดระบำสี่ภาค” และร่วมสืบสานแห่งจารีตธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยไปกับ “โขน” สุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง “ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา”

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเปิดการแสดงรอบนักท่องเที่ยว เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ชมความวิจิตรงดงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองของ 5 ยุคสมัย ในการแสดง “ชุดระบำโบราณคดี” ท่องเที่ยวไปกับสี่ภาคของประเทศไทย ชมความสวยงาม ความสนุกและความบันเทิงที่สื่อให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมผ่านการแสดงสี่ภาค “ชุดระบำสี่ภาค” ร่วมสืบสานแห่งจารีตธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยไปกับ “โขน” สุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง “ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รอบ 13.00 น./14.30 น./16.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เริ่มวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8, 0-2224-4499


สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เป็นการแสดงชุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม 5 ยุคสมัยก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ผ่านท่ารำ ทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงามตระการตา ด้วยการแสดงชุด “ระบำโบราณคดี” ได้แก่ ระบำทวารวดี ระบำศรีวิชัย ระบำลพบุรี ระบำเชียงแสน และระบำสุโขทัย ต่อด้วยการแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ผสมผสานรูปแบบการแสดงสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ “ภาคอีสาน” ฟ้อนภูไทและ ผีตาโขน ในประเพญีบุญบั้งไฟ “ภาคเหนือ” ฟ้อนผางในประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) “ภาคใต้” ระบำร่อนแร่และหนังตะลุงในวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ และ “ภาคกลาง” เถิดเทิงกลองยาวในประเพณีสงกรานต์ ปิดท้ายด้วย การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ตระการตา จับตอนตั้งแต่พระรามสั่งให้เหล่าพลทหารวานรจองถนนถมสาคร เพื่อข้ามไปยังกรุงลงกาแต่ไม่ตื้นเป็นถนนสักที สุครีพสั่งให้หนุมานดำลงไปดูใต้น้ำ พบนางสุพรรณมัจฉาที่ขัดขวางการจองถนน หนุมานเข้าไล่จับและได้ นางสุพรรณมัจฉาเป็นภรรยา จากนั้นให้นางสุพรรณมัจฉาสั่งบริวารนำศิลามาไว้ที่เดิม กองทัพพระรามจึงข้ามฝั่งไปยังกรุงลงกาได้สำเร็จ กำกับการแสดงโดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ)

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถซื้อบัตรเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ในราคา 500 บาท ณ จุดจำหน่ายบัตรพระบรมมหาราชวัง โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับ บัตรเข้าชมการแสดงโขนด้วย และสามารถเข้าชมในรอบนักท่องเที่ยวที่จัดเป็นพิเศษขึ้นมาณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ระหว่างวันจันทร์–วันศุกร์ จัดแสดงวันละจำนวน 5 รอบ เวลา 13.00 น. /14.30 น. และ 16.00 น. ความยาวการแสดงรอบละ 25 นาที

นักท่องเที่ยวสามารถนำบัตรมาติดต่อเข้าชมการแสดงโขนตามรอบที่กำหนดได้ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยมีรถบริการรับนักท่องเที่ยวจอดรับอยู่บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของพระบรมมหาราชวัง รถบริการรับนักท่องเที่ยวไป ศาลาเฉลิมกรุงออกก่อนรอบการแสดงเป็นเวลา 30 นาที พร้อมนี้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงโขนได้ที่ด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุงได้เช่นกัน โดยจำหน่ายเฉพาะบัตรเข้าชมการแสดงโขนเท่านั้น ในราคาคนละ 400 บาท สำหรับคนไทยจำหน่ายบัตรในราคา 100บาท ที่บูธโขนศาลาเฉลิมกรุงบริเวณประตูทางออกพระบรมมหาราชวัง

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8, 0-2224-4499 และทางเพจ FB ศาลาเฉลิมกรุง

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9