ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๗ วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

          ด้วยศาลาเฉลิมกรุงเป็นโรงมหรสพหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานทุนทรัพย์เป็นจำนวน ๙ ล้านบาท เพื่อสร้างโรงมหรสพที่มีความทันสมัยให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้มีความทัดเทียมกับอารยประเทศ เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ เพื่อเป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๑๕๐ ปี
          เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๗ 
ผู้ทรงพระราชทานโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส และดิโอลด์ สยาม พลาซ่า จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และศิลปินนักแสดง อาทิ จรรมนง แสงวิเชียร, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วินัย พันธุรักษ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, ณัฐนี สิทธิสมาน, อุมาพร บัวพึ่ง, สมมาตร ไพรหิรัญ, ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ และเจ้าหน้าที่ร้านต่างๆของศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ร่วมทำบุญใส่บาตร เมื่อเช้าวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานด้านหน้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง