ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  งานครบรอบการดำเนินการ 88 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ฤกษ์งามยามดี นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จึงจัดพิธีเป็นการภายใน เพื่อเป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาถึง 88 ปี โดยมีการแสดงรำบวงสรวง “ชุดรามาวตารประทานพร” โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นการนำตัวละครเอกของโขน พระรามและนางสีดา มาร่วมรำบวงสรวงอวยพรให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง คณะกรรมการและผู้ร่วมพิธี ให้มีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์เป็นสวัสดิมงคลสืบไป

 

วันเดียวกันนี้ เศรษฐา ศิริฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง มอบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักแสดงอาวุโส “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” ให้แก่ สุรพล โทณะวณิก(ศิลปินแห่งชาติ), มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา(ศิลปินแห่งชาติ), อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก, นภาพร หงสกุล, กานดา นามแย้มแป้น, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป

 

ปิดท้ายวันดีด้วยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง โดย นฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผศ.กฤษณา ภักดีเทวา ผู้กำกับการแสดงและผู้รับบทบาทกามนี ปี 2495 ได้ร่วมกันส่งมอบเทปบันทึกการแสดงละครเรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา ให้แก่ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีฯ ซึ่งเป็นผู้รับบทแสดงเป็นพระเจ้ากรุงจีน และปณต ปานสมุทร์ ผู้แสดงเป็นกามนี ร่วมรับมอบด้วย