ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 1. โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง” รอบพิเศษ

  โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง” รอบพิเศษ โดยเชิญคณะทูตกงสุล และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศได้รับทราบและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยโดยผ่านสื่อภาพยนตร์ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทั้งนี้ กระตุ้นคนไทยให้หันมาดูภาพยนตร์ไทย เพื่อสนับสนุนและและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จทำให้ภาพยนตร์โหมโรงกลับมาทำรายได้และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม
  อ่านต่อ
  ปิด

  ศาลาเฉลิมกรุงจัดแสดงละครเรื่อง “พระนางจามเทวี” จักรพรรดินีศรีหริภุญไชย

  ศาลาเฉลิมกรุงจัดแสดงละครเรื่อง “พระนางจามเทวี” จักรพรรดินีศรีหริภุญไชย เรื่องราวตำนานความยิ่งใหญ่ของแม่ผู้เข้มแข็ง เสียสละ เทิดทูน พระพุทธศาสนา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ทำให้นักเรียนได้เข้าชมการแสดงได้ในรอบพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสได้ชมการแสดงฟรี
  อ่านต่อ
  ปิด