ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานและร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูโขน-ละคอน

    มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงและสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขน-ละคอน ขึ้นในวันพฤหัสที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานและร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูโขน-ละคอน โดยมีนายศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูในโอกาสดังกล่าวด้วย
    อ่านต่อ
    ปิด