ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ภาพในดวงใจ : The Silk The Sea The Forest ”

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เรื่อง “ภาพในดวงใจ : The Silk The Sea The Forest ”ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
    อ่านต่อ
    ปิด