ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. สมเด็จพระราชินีนอมซา ยูนิซ มัตเซบูลา (HRH Nomsa Eunice Matsebula) สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน

    สมเด็จพระราชินีนอมซา ยูนิซ มัตเซบูลา (HRH Nomsa Eunice Matsebula) สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยมี กรรมการมูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง คุณจันทนี ธนรักษ์ นางนฤมล ล้อมทอง และนายจรรมนง แสงวิเชียร เฝ้ารับเสด็จฯ
    อ่านต่อ
    ปิด