ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 1. สมเด็จพระราชินีนอมซา ยูนิซ มัตเซบูลา (HRH Nomsa Eunice Matsebula) สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน

  สมเด็จพระราชินีนอมซา ยูนิซ มัตเซบูลา (HRH Nomsa Eunice Matsebula) สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยมี กรรมการมูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง คุณจันทนี ธนรักษ์ นางนฤมล ล้อมทอง และนายจรรมนง แสงวิเชียร เฝ้ารับเสด็จฯ
  อ่านต่อ
  ปิด

  งาน 20 ปีเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เพื่อผู้ประสบอุทกภัยประจำปี 2557

  งาน 20 ปีเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เพื่อผู้ประสบอุทกภัยประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2557 เปิดเวลา 9.00 - 21.00 น. ณ บริเวณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
  อ่านต่อ
  ปิด