ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. เฉลิมฉลอง 82 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

    เฉลิมฉลอง...เฉลิมกรุง 82 ปี "ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง" ครั้งที่ 2 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558
    อ่านต่อ
    ปิด