ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. โครงการฟื้นฟูพิธีไหว้ครูและครอบครูโขน-ละคอน ปี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มาจนถึงปัจจุบัน

    นางนฤมล ล้อมทอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง,กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ได้เริ่มดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี โดยมีนักแสดงในวงการบันเทิงและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก รวมกว่า ๔๐๐ คน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มาจนถึงปัจจุบัน
    อ่านต่อ
    ปิด