ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. ครบรอบการดำเนินการ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ ๑๓ ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

    ครบรอบการดำเนินการ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ ๑๓ ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
    อ่านต่อ
    ปิด