ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 1. เจ้าชายซัยยิด ชีฮาบ บิน ตาริก ตัยมูร อัลซาอิด สหราชอาณาจักรโอมาน เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดพระจักราวตาร

  เจ้าชายซัยยิด ชีฮาบ บิน ตาริก ตัยมูร อัลซาอิด สหราชอาณาจักรโอมาน เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดพระจักราวตาร ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ รอบ ๑๔.๐๐ น.
  อ่านต่อ
  ปิด

  พระเจ้าหลานเธอเจ้า พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง เป็นการส่วนพระองค์

  พระเจ้าหลานเธอเจ้า พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง เป็นการส่วนพระองค์ กับพระสหาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ รอบ ๒๐.๓๐น.
  อ่านต่อ
  ปิด

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ รอบ ๒๐.๓๐ น.ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
  อ่านต่อ
  ปิด

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑ ปี โขน~ศาลาเฉลิมกรุง

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑ ปี โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในโอกาสนี้ทรงประทานพระวโรกาสให้ผู้ที่ซื้อบัตรพิเศษเข้าเฝ้ารับประทานเข็มที่ระลึกฯ รายได้จากการจำหน่ายบัตรรอบพิเศษ รวมจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทูลเกล้าถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อสบทบ “กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อช่วยลดการติดเอสด์จากแม่สู่ลูก”สภากาชาดไทย
  อ่านต่อ
  ปิด