ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี รอบปฐมทัศน์

    เมื่อเวลา ๑๙.๒๐ น.วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี รอบปฐมทัศน์ ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุน และทอดพระเนตรภาพยนตร์ ซึ่งเป็นผลงานสร้างและกำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล
    อ่านต่อ
    ปิด